վեց.png
 
Կանոնավոր վեցանկյան կողմը 20 սմ է:
 
Որոշիր վեցանկյան մակերեսը:
 
STGHZUV=iiսմ2