Տրված են եռանկյան կողմերը՝ 3 դմ, 25 դմ, 26 դմ:
 
1. Հետևյալ բանաձևերից ո՞րն է Հերոնի բանաձևը:
 
 
2. Որքա՞ն է \(p\)-ի արժեքը:
 
Պատասխան՝  դմ: