Հաշվիր եռանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմերը հավասար են՝ 11 սմ, 13 սմ, 20 սմ:
 
Պատասխան՝ եռանկյան մակերեսը  սմ ² է:
  
1. Հետևյալ բանաձևերից ո՞րն է Հերոնի բանաձևը:
 
 
2. Որքա՞ն է կիսապարագիծը՝  սմ: