Կանոնավոր բազմանկյանը արտագծված է շրջանագիծ: Բազմանկյան կողմի վրա հենված կենտրոնական անկյունը հավասար 120°-ի:
 
Քանի՞ կողմ ունի բազմանկյունը:
  
Պատասխան՝  կողմ: