\(S\)-ը կանոնավոր բազմանկյան մակերեսն է,
 
\(R\)-ը նրա արտագծյալ շրջանագծի շառավիղն է,  
 
\(r\)-ը նրա ներգծյալ շրջանագծի շառավիղն է, 
 
\(P\)-ն կանոնավոր բազմանկյան պարագիծն է,
 
\(p\)-ն կանոնավոր բազմանկյան կիսապարագիծն է:
 
Նշիր ճիշտ բանաձև(եր)ը: