Կանոնավոր բազմանկյանը, որի պարագիծը 30 սմ է, ներգծված է 4 սմ շառավղով շրջանագիծ:
 
Որոշիր բազմանկյան մակերեսը:
 
Պատասխան՝ S=i սմ²: