Տրված է հավասարակողմ եռանկյուն, \(BO =\)10 մ
  
15ok.png
  
1. Գտիր ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը:
  
\(r =\) մ:
 
Գտիր հետևյալ հատվածների երկարությունները:
                                                         
2. \(OE =\) մ,
 
3. \(BE =\) մ,
  
4. \(AD =\) մ,
  
5. \(EC =\) ---  մ