Տարված են կանոնավոր վեցանկյան փոքր անկյունագծերը, ինչի արդյունքում առաջացել է ոչ ուռուցիկ բազմանկյուն (նկարում այն նշված է կանաչով):
 
Heksagr.png
 
Որոշիր այդ բազմանկյան պարագիծը, եթե կանոնավոր վեցանկյան կողմը 16 սմ է:
 
Պատասխան՝ ii սմ: