Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Բազմանկյան կողմերի թվի հաշվարկը 2Մ.
2. Տեսական պնդումներ բազմանկյան մակերեսի վերաբերյալ 1Մ.
3. Կանոնավոր բազմանկյան մակերեսի բանաձևերը 2Մ.
4. Քառակուսու ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծերը 3Մ.
5. Վեցանկյան կողմի ու մակերեսի որոշում 4Մ.