Շրջանի շառավիղը 2.9 սմ է, π3,14:
 
Գտիր փռված կենտրոնային անկյան աղեղով եզրագծված սեգմենտի մակերեսը
(տասնավորի ճշտությամբ):
 
Պատասխան՝  սմ²