Շրջանի մեջ գծված են նույն աղեղով եզերված սեգմենտ և սեկտոր:
 
Տրված է աղեղի աստիճանային չափը՝ α=23°
 
Ի՞նչ կարելի է պնդել սեկտորի և սեգմենտի մակերեսների վերաբերյալ:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: