Շրջանի մեջ տրված են երեք պատկերներ՝
 
- աղեղով և նրա ծայրակետերը միացնող լարով սահմանափակված սեգմենտ,
 
- այդ աղեղով եզրագծված սեկտոր,
 
- եռանկյուն, որի կողմերից մեկը լարն է, իսկ մյուս երկուսը՝ աղեղի ծայրակետերը շրջանի կենտրոնի հետ միացնող շառավիղներն են:
 
Երեք պատկերների մակերեսների վերաբերյալ հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ: