Շրջանի մեջ տրված են երեք պատկերներ՝
 
- աղեղով և նրա ծայրակետերը միացնող լարով սահմանափակված սեգմենտ,
 
- այդ աղեղով եղրագծված սեկտոր,
 
- եռանկյուն, որի կողմերից մեկը լարն է, իսկ մյուս երկուսը՝ աղեղի ծայրակետերը շրջանի կենտրոնի հետ միացնող շառավիղները:
 
\(R\)-ը շրջանի շառավիղն է, α-ն՝ աղեղի աստիճանային չափը:
 
Նշիր ճիշտ բանաձև(եր)ը, եթե α<180°