Շրջանի մեջ տրված են երկու պատկերներ՝
 
- աղեղով և նրա ծայրակետերը միացնող լարով սահմանափակված սեգմենտ,
 
- այդ աղեղով եղրագծված սեկտոր: 
 
Երկու պատկերների մակերեսների վերաբերյալ հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ: