Շրջանի մեջ տրված են նույն աղեղով եզերված սեգմենտ և սեկտոր:
 
Հայտնի է, որ Sսեգմենտ=Sսեկտոր=πR22
 
Ի՞նչ կարելի է եզրակացնել այս պայմանից:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: