New Picture (22).png
 
17 սմ կողմով կանոնավոր վեցանկյանն արտագծված է շրջան, ինչի արդյունքում առաջացել է վեց սեգմենտ:
 
Հաշվիր դրանցից մեկի մակերեսը (π=3,14)
 
Հաշվարկները կատարիր հարյուրավորի ճշտությամբ:
  
Sսեգմենտ=SսեկտորiSΔiiii սմ²