Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Սեգմենտի և սեկտորի մակերեսների համեմատությունը 1Մ.
2. Սեգմենտի մակերեսի բանաձևերի ընտրություն 1Մ.
3. Պնդումներ սեգմենտի և սեկտորի մակերեսների վերաբերյալ 2Մ.
4. Սեգմենտի մակերեսի որոշումը, երբ տրված է փոքր կենտրոնային անկյունը 3Մ.
5. Շրջանագծում փռված անկյունով սեգմենտի մակերեսի հաշվարկը 1Մ.