Շրջանագծի երկարությունը 39.595 սմ է, π3,14
 
Որոշիր շրջանագծի տրամագիծը՝ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
\(D\)\(=\) սմ: