Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շրջանագծի երկարության որոշումը, երբ տրված է շառավիղը

Բարդություն հեշտ

2
2. Շրջանագծի երկարության որոշումը, երբ տրված է տրամագիծը

Բարդություն հեշտ

2
3. Շրջանագծի երկարության բանաձևը, մեծությունների արտահայտում

Բարդություն հեշտ

2
4. Շրջանագծի երկարության որոշումը

Բարդություն հեշտ

2
5. Շրջանագծի տրամագիծը

Բարդություն հեշտ

1
6. Շրջանագծի երկարության որոշումը, երբ տրված են նրա երկու լարերը

Բարդություն հեշտ

2
7. Շրջանագծի երկարության որոշումը, երբ տրված է լար և նրա հեռավորությունը կենտրոնից

Բարդություն միջին

3
8. Աղեղի երկարությունը, տրված է անկյունը

Բարդություն միջին

3
9. Աղեղի երկարությունը, տրված է շառավիղն ու կենտրոնական անկյունը

Բարդություն միջին

3
10. Շրջանագծի երկարության որոշումը, երբ տրված է նրա լարը

Բարդություն միջին

4
11. Բաղադրյալ պատկեր

Բարդություն միջին

4
12. Ուղղանկյուն եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի երկարության հաշվարկը

Բարդություն միջին

4
13. Շրջանաձև ճանապարհի երկարությունը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար