Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Շրջանագծի երկարության որոշումը, երբ տրված է շառավիղը 2Մ.
2. Շրջանագծի երկարության բանաձևը, մեծությունների արտահայտում 2Մ.
3. Շրջանագծի երկարության որոշումը 2Մ.
4. Շրջանագծի երկարության որոշումը, երբ տրված են նրա երկու լարերը 2Մ.
5. Շրջանագծի երկարության որոշումը, երբ տրված է լար և նրա հեռավորությունը կենտրոնից 3Մ.