Շրջանագծի \(C\) երկարությունը կախված է նրա շառավղից: Լրացրու հետևյալ աղյուսակը համարելով՝ π\(3\)
  
\(R\)     
 20
  
 10
  
 5
  
 1
  
\(C\)