Շրջանագծի \(C\) երկարությունը կախված է նրա շառավղից: Լրացրու հետևյալ աղյուսակը համարելով՝ π\(3\)
  
\(D\)              
  
 9.4
  
 4.7
  
 2.35
  
 0.47
  
\(C\)