Տրված է 12 դմ կողմով հավասարակողմ եռանկյունը, որին ներգծված է շրջան:
  
Հաշվիր շրջանի մակերեսը:
  
π\(3\), պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
\(S =\) դմ2