Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շրջանի մակերեսը, կենդանու շարժման տարածքը

Բարդություն հեշտ

2
2. Շրջանի շառավղի որոշումը, եթե տրված է մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
3. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը տրված շառավղով

Բարդություն հեշտ

1
4. Շրջանի մակերեսի որոշումը, եթե տրված է տրամագիծը

Բարդություն հեշտ

1
5. Շրջանի շառավղի որոշումը

Բարդություն հեշտ

1
6. Համակենտրոն շրջաններ

Բարդություն միջին

3
7. Պատկերի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
8. Շրջանի մակերեսի որոշումը, երբ տրված է լարը և կենտրոնային անկյունը

Բարդություն միջին

3
9. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
10. Հավասարակողմ եռանկյան ներգծյալ շրջանի մակերեսը

Բարդություն միջին

4
11. Օղակի մակերեսը

Բարդություն միջին

4
12. Ուղղանկյուն եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի երկարությունը և շրջանի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
13. Քառակուսու ներգծյալ շրջանագծի երկարության ու շրջանի մակերեսի հաշվարկը

Բարդություն միջին

3
14. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը, եթե տրված է նրա լարը և ներգծյալ անկյունը

Բարդություն միջին

3
15. Շեղանկյան ներգծյալ շրջանի շառավղի ու մակերեսի հաշվարկը

Բարդություն միջին

4
16. Վեցանկյան արտագծյալ շրջանի մակերեսի որոշումը

Բարդություն միջին

3
17. Շրջանի մակերեսը, տրված է լարի հեռավորությունը կենտրոնից

Բարդություն միջին

3
18. Պիցցայի տրամագիծը

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

1. Վարժանք «Շրջանի մակերեսը» թեմայից

Բարդություն միջին

17

Նյութեր ուսուցչի համար