Գտիր քառակուսուն ներգծյալ շրջանագծի երկարությունն ու շրջանի մակերեսը, եթե քառակուսու մակերեսը 196 սմ2 է:
  
\(C =\)π սմ
  
\(S =\)π սմ2