Հաշվիր շրջանի մակերեսը, եթե տարված է 12 դմ երկարությամբ լար, որի վրա հենված է \(30\)° ներգծյալ անկյուն: 
 
\(S =\)π դմ2