Հաշվիր 9 սմ կողմով և 160.2 սմ2 մակերեսով շեղանկյան ներգծյալ շրջանագծի շառավիղն ու մակերեսը:   
 
π\(3\)     
    
\(r =\)  սմ
   
\(S =\)  սմ2