14 սմ կողմով կանոնավոր վեցանկյանը արտագծված է շրջանագիծ:
 
Հաշվիր նրանով սահմանափակված շրջանի մակերեսը (π=3,14)
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականը:
 
Պատասխան՝  սմ²