Հաշվիր շրջանի շառավիղը, եթե նրա մակերեսը \(S =\)9πդմ2 է:
  
\(R =\) դմ