Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Շրջանի մակերեսը, կենդանու շարժման տարածքը 2Մ.
2. Համակենտրոն շրջաններ 3Մ.
3. Պատկերի մակերեսը 3Մ.
4. Հավասարակողմ եռանկյան ներգծյալ շրջանի մակերեսը 4Մ.
5. Շրջանի մակերեսի որոշումը, եթե տրված է տրամագիծը 1Մ.
6. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը տրված շառավղով 1Մ.
7. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի մակերեսը 3Մ.