Տրված է շրջանի մակերեսը՝ S=100π սմ²:
 
Որքա՞ն է շրջանագծի շառավիղը՝ \(r\)\(=\) սմ: