Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Շրջանի մակերեսը Շրջանի մակերեսը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Շրջանի մակերեսը, կենդանու շարժման տարածքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել շրջանի մակերեսը
2. Շրջանի շառավղի որոշումը, եթե տրված է մակերեսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել շրջանի շառավիղը, եթե տրված է մակերեսը
3. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը տրված շառավղով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը տրված շառավղով
4. Շրջանի մակերեսի որոշումը, եթե տրված է տրամագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել շրջանի մակերեսը, եթե տրված է տրամագիծը
5. Շրջանի շառավղի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել շրջանի շառավիղը
6. Համակենտրոն շրջաններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել համակենտրոն շրջաններից մեկի մակերեսը, եթե տրված է մյուսի մակերեսը
7. Պատկերի մակերեսը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել պատկերի տարրերը, եթե տրված է նրա մակերեսը
8. Շրջանի մակերեսի որոշումը, երբ տրված է լարը և կենտրոնային անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շրջանի մակերեսը, երբ տրված է լարը և կենտրոնային անկյունը
9. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի մակերեսը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի մակերեսը
10. Հավասարակողմ եռանկյան ներգծյալ շրջանի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել հավասարակողմ եռանկյան ներգծյալ շրջանի մակերեսը
11. Օղակի մակերեսը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել օղակի մակերեսը
12. Ուղղանկյուն եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի երկարությունը և շրջանի մակերեսը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյուն եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի երկարությունը և շրջանի մակերեսը
13. Քառակուսու ներգծյալ շրջանագծի երկարության ու շրջանի մակերեսի հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել քառակուսու ներգծյալ շրջանագծի երկարությունն ու շրջանի մակերեսը
14. Շրջանի մակերեսի հաշվարկը, եթե տրված է նրա լարը և ներգծյալ անկյունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շրջանի մակերեսը, տրված է լար և ներգծյալ անկյուն
15. Շեղանկյան ներգծյալ շրջանի շառավղի ու մակերեսի հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել շեղանկյան ներգծյալ շրջանի շառավիղն ու մակերեսը
16. Վեցանկյան արտագծյալ շրջանի մակերեսի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել վեցանկյան արտագծյալ շրջանի մակերեսը
17. Շրջանի մակերեսը, տրված է լարի հեռավորությունը կենտրոնից 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շրջանի մակերեսը, եթե տրված է լարի հեռավորությունը կենտրոնից
18. Պիցցայի տրամագիծը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել շրջանաձև պիցցայի տրամագիծը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Շրջանի մակերեսը» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ շրջանի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Շրջանի մակերեսը» թեմայից 00:25:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ շրջանի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Շրջանի մակերեսը» թեմայից 00:35:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ շրջանի մակերեսի հաշվման վերաբերյալ