Լրացրու պնդման ձևակերպումը (ընտրիր ճիշտ տարբերակները):
 
Զուգահեռագծի   նրա   և դրանցով կազմված անկյան  :