AA1O1O ուղղանկյունը պտտվում է OO1 կողմի շուրջ: Արդյունքում առաջանում է գլան:
 
գլան.png
 
Տեղադրիր բաց թողնված բառերը:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում գրիր մեկ բառ:
  
1) OO1 հատվածը կոչվում է գլանի :
 
2) AA1 և BB1 հատվածները կոչվում են գլանի :
 
3) Պտտման ընթացքում առաջացած երկու շրջանները կոչվում են գլանի :
 
4) Գլանի առանցքային հատույթը  է:
  
5) Գլանի կողմնային մակերևույթի բացվածքը  է:
  
6) Գլանի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հավասար է նրա  մակերևույթի մակերեսի և հիմքի մակերեսի  գումարին: