Գլանի առանցքային հատույթի անկյունագիծը 64 սմ է: Գլանի ծնորդի հետ այն կազմում է 30° անկյուն:
 
Որոշիր գլանի հիմքի շառավիղը:
 
Պատասխան՝ R\(=\) սմ: