Գնդի մեծ շրջանի մակերեսը հավասար է 9π սմ²:
 
Որոշիր գնդի մակերևույթի մակերեսը:
 
Sգունդ=iπսմ2