Ընտրիր գնդային մակերևույթի մակերեսի ճիշտ բանաձև(եր)ը: