Գնդի շառավիղը 45 սմ է:
 
Գրիր կիսագնդի մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ S կիսագունդ=iπսմ2