Երեխաները գունավոր թղթից պատրաստում էին տոնածառի գնդաձև խաղալիքներ:
 
Թղթի որոշակի քանակությունից Գևորգը պատրաստեց 10 սմ շառավղով մեկ խաղալիք: 
 
Քանի՞  8 սմ շառավղով խաղալիք նա կպատրաստեր թղթի նույն քանակությունից:
 
Պատասխան՝  խաղալիք: