Երկու գնդերի մակերևույթների մակերեսների հարաբերությունը հավասար է 52-ի:
 
Գտիր այդ գնդերի շառավիղների քառակուսիների հարաբերությունը:
 
Պատասխան՝ R2r2=