Ընտրիր  գնդի և գնդային մակերևույթի վերաբերյալ ճիշտ պնդում(ներ)ը: