Ուղղանկյուն եռանկյունը պտտվում է իր փոքր էջի շուրջ, ինչի արդյունքում առաջանում է կոն:
 
Konuss.png
 
Որոշիր կոնի մակերևույթի մակերեսը, եթե եռանկյան էջերը 6 և 8 սմ են:
 
Sկողմն=iπսմ2
 
S լրիվ=iπսմ2