Ուղղանկյուն եռանկյունը պտտվում է իր փոքր էջի շուրջ, ինչի արդյունքում առաջանում է կոն:
 
Konuss.png
 
Որոշիր կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե եռանկյան էջերը 10 և 24 սմ են:
 
Պատասխան՝ Sկողմն=iπսմ2