Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Կոնի շառավղի ու բարձրության որոշումը 1Մ.
2. Կոնի մակերեսի բանաձևերի ընտրությունը 2Մ.
3. Կոնի տարրերի որոշումը 2Մ.
4. Կոնի շառավղի և բարձրության ընտրությունը 3Մ.
5. Կոնի բարձրությունը, շառավիղը և կողմնային մակերևույթի մակերեսը 3Մ.