Գտիր կոորդինատային հարթության վրա A21;23 և B24;27 ծայրակետերով հատվածի երկարությունը:
 
Պատասխան՝