Հարթության վրա տրված են C48;-26P-2;6 և D23;-10 կետերը:
 
Դրանցից ո՞ր երկուսն են այն հատվածի ծայրակետերը, որի միջնակետն է երրորդը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակները: