Գրիր P23;2 կետի հեռավորությունը աբսցիսների առանցքից:
 
Պատասխան՝