Հատվածի միջնակետի կոորդինատները
mijj.png
 
Դիտարկենք վերևի նկարի O0;0 և C2;4 կետերը միացնող OC հատվածը:
 
Նկարից երևում է, որ OC հատվածը \(2\) և \(4\) կողմերով ուղղանկյան անկյունագիծն է, և նրա միջնակետը B1;2 կետն է. ուղղանկյան անկյունագծերը հատվելիս կիսվում են:
 
Նկատում ենք, որ B1;2 կետի կոորդինատները O0;0 և C2;4 կետերի կոորդինատների միջոցով արտահայտվում են հետևյալ կերպ՝
 
1=0+22,2=0+42
 
Այս օրինաչափությունը տեղի ունի նաև ընդհանուր դեպքում:
 
Եթե կոորդինատային հարթության վրա վերցված են երկու կետեր՝ Kx0;y0  և  Lx1;y1, ապա KL հատվածի  Mx;y միջնակետի կոորդինատները հավասար են՝
 
x=x0+x12,y=y0+y12
Այսպիսով, հարթության վրա տրված երկու կետերը միացնող հատվածի միջնակետի կոորդինատները հավասար են ծայրակետերի համապատասխան կոորդինատների միջին թվաբանականներին՝
 
x=x0+x12,y=y0+y12
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի.Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, Զանգակ, 2013