Հարթության վրա տրված է A \(=\) \((\)5; 12\()\) կետը:
 
Հաշվիր այդ կետի d հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից:
 
d \(=\)