Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է P-3;-1 կետը:
 
Պարզիր, թե ո՞ր կիսահարթության մեջ է այն գտնվում:
 
\(P\) կետը գտնվում է  կիսահարթության մեջ: